Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2561 รวม 16 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://iqepi.com/44465/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสำรวจดิน,นายช่างศิลป์,นายช่างสำรวจ,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักสำรวจดิน
อัตราเงินเดือน :15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :นายช่างศิลป์
อัตราเงินเดือน :11,500 – 12,650 บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.

ชื่อตำแหน่ง :นายช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน :11,500 – 12,650 บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.

ชื่อตำแหน่ง :นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน :11,500 – 12,650 บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.

ชื่อตำแหน่ง :นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน :11,500 – 12,650 บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน :11,500 – 12,650 บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน :11,500 – 12,650 บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวส.- อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสำรวจดิน

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

นายช่างศิลป์

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ หรือ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

นายช่างสำรวจ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

นายช่างโยธา

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

นายช่างไฟฟ้า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

เจ้าพนักงานการเกษตร

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ โภชนาการ และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

วิชาที่สอบ

นักสำรวจดิน

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
 2. ความรู้เกี่ยวกับ
  • การสำรวจและจำแนกดิน (Soil Survey and Soil classification)
  • ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility)
  • การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and water Conservation)
  • ดินปัญหาและการปรับปรุงบำรุงดิน (Problem Soil and Soil Improvement)
  • ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน (Soil Information System)
  • การจัดทำแผนที่และระบบฐานข้อมูลดิน
  • ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
  • แบบจำลองการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน
  • การวินิจฉัยคุณภาพกำลังผลิตของดิน (Soil Interpretation and Productivity)

นายช่างศิลป์

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานศิลป์ การออกแบบตกแต่ง และจัดนิทรรศการ
 3. ความรู้เกี่ยวกับการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต

นายช่างสำรวจ

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
 2. ความรู้เกี่ยวกับ
  • ด้านแผนที่ การจัดทำข้อมูลแผนที่
  • การสำรวจ และจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดิน
  • การจัดทำข้อมูลจำแนกประเภทที่ดิน
  • การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร
  • การสำรวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน

นายช่างโยธา

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
 2. การสำรวจเพื่อการออกแบบ เขียนแบบ – ถอดแบบ การก่อสร้าง
 3. การบำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ
 4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม

นายช่างไฟฟ้า

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง หม้อแปลง และมอเตอร์ และระบบปรับอากาศ
 3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้า
 5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 6. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

เจ้าพนักงานการเกษตร

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร และการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 5 ก.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments