กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -7 มิ.ย. 2561 รวม 21 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์: https://iqepi.com/44379/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม21อัตรา,นักสื่อสารมวลชน,นักจัดการงานทั่วไป,คีตศิลปิน,ดุริยางคศิลปิน,นักศิลปกรรม,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแ่หงประเทศไทย
จำนวน 1 อัตรา

นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จำนวน 4 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน่วยงาน กองกฎหมายและระเบียบ, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, สำนักข่าว,กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์
จำนวน 4 อัตรา

คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง)
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จำนวน 2 อัตรา

คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล)
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จำนวน 2 อัตรา

ดุริยางคศิลปิน (จะเข้)
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จำนวน 1 อัตรา

ดุริยางคศิลปิน (กลอง)
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จำนวน 1 อัตรา

ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต)
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จำนวน 1 อัตรา

ดุริยางคศิลปิน (กีต้าร์)
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จำนวน 1 อัตรา

นักศิลปกรรม
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน่วยงาน สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน บริการ
หน่วยงาน กองคลัง, สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
จำนวน 2 อัตรา

นายช่างไฟฟ้า (ปวช.)
กลุ่มงาน เทคนิค
หน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และหากมีความรู้ความสามารถทางด้านการตัดต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง)

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์ หรือ
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญยาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง
 4. อายุไม่เกิน 35 ปี

คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล)

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์ หรือ
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญยาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล
 4. อายุไม่เกิน 35 ปี

ดุริยางคศิลปิน (จะเข้)

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์ หรือ
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญยาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีจะเข้
 4. มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
 5. อายุไม่เกิน 35 ปี

ดุริยางคศิลปิน (กลอง)

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์ หรือ
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญยาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีกลอง
 4. มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
 5. อายุไม่เกิน 35 ปี

ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต)

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์ หรือ
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญยาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีทรัมเป็ต
 4. มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
 5. อายุไม่เกิน 35 ปี

ดุริยางคศิลปิน (กีต้าร์)

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์ หรือ
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญยาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีกีตาร์
 4. มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
 5. อายุไม่เกิน 35 ปี

นักศิลปกรรม

ได้รับวุฒิปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต ในสาขาวิชานิเทศศิลป์ และการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพาณิชการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายช่างไฟฟ้า (ปวช.)

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 15 มิ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประชาสัมพันธ์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments