Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 พ.ค. 2561 รวม 82 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://iqepi.com/44368/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม82อัตรา,นักจิตวิทยา,นักสังคมสงเคราะห์,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,ทันตแพทย์,พยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานธุรการ,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานบริการ,พนักงานบัตรรายงานโรค
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 82
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแห่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งนักจิตวิทยา
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท

ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 8,300 บาท

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
อัตราว่าง 12 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 8,300 บาท

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราว่าง 15 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (ม.6) และ 8,300 บาท (ปวช.)

ตำแหน่งพนักงานธุรการ
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.6)

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.6)

ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (ไม่กำหนดวุฒิ)

ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา, ประจำหอผู้ห่วย 1 อัตรา, งานอาคารและสถานที่ 1 อัตรา)
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.6) และ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค (เพศหญิง)
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.6) และ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซม. โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ยทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 พ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments