Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 พ.ค. -6 มิ.ย. 2561 รวม 7 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

ลิงค์: https://iqepi.com/44346/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูฝึกอาชีพ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ( กรมกิจการพลเรือนทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์



กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย  กรมกิจการพลเรือนทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ (เพศชาย)
จำนวน 4 อัตรา
รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

พนักงานธุรการ (เพศชาย)
จำนวน 1 อัตรา
รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

พนักงานการเงินและบัญชี (เพศชายและหญิง)
จำนวน 1 อัตรา
รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

ครูฝึกอาชีพ (เพศชายและเพศหญิง)
จำนวน 1 อัตรา
รับค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3) สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด ถ้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการได้จะใช้สิทธิ์เกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดมิได้

พนักงานการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายงานการเงินหรือการบัญชี

ครูฝึกอาชีพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้าน สังคมสงเคราะห์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (เอกจิตวิทยา) สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารรัฐกิจ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ กองธุรการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก อาคาร 1 ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนครกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 – 6 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022977563

สอบวันที่: 13 มิ.ย. 2561

ประกาศผลสอบ: 15 มิ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมกิจการพลเรือนทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments