Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลิงค์: https://iqepi.com/44333/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาสาสตร์ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
(1) ทำหน้าที่นักวิทยาศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง
(๓) ปฏิบัติงานในโครงการวิจัย ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
(4) ปฏิบัติการฝนหลวงบนอากาศยาน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลปฏิบัติการ
(5) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

1) ทดสอบความรู้เบื้องต้นด้านเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และสถิติ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ
2) ความรู้พื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์บรรยากาศ การดัดแปรสภาพอากาศ
3) ทดสอบระเบียบวิธีคิดและวิเคราะห์ด้านการวิจัย
4) ความรู้พื้นฐานอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการฝนหลวง

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 29 มิ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments