Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ค. -25 พ.ค. 2561 รวม 56 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://iqepi.com/44284/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม56อัตรา,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิเทศสัมพันธ์,นักพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,นักจิตวิทยา,พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พี่เลี้ยง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 56
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ชัยภูมิ,ชลบุรี,เชียงใหม่,ตราด,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,พะเยา,พิจิตร,พัทลุง,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ลพบุรี,ลำปาง,ศรีสะเกษ,สมุทรสงคราม,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,หนองคาย,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ค. – 25 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 (ส่วนกลาง)

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 (ส่วนภูมิภาค)

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ส่วนกลาง

 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 2. นักวิเทศสัมพันธ์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 3. นักพัฒนาสังคม
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ส่วนภูมิภาค

 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
  จำนวน 3 อัตรา
 2. นักสังคมสงเคราะห์
  จำนวน 7 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
  จำนวน 7 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 3 อััตรา
 5. นักพัฒนาสังคม
  จำนวน 3 อัตรา
 6. พนักงานบริการ
  จำนวน 3 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  จำนวน 5 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  จำนวน 3 อัตรา
 9. พี่เลี้ยง
  จำนวน 12 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  จำนวน 12 อัตรา
 11. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
  จำนวน 1 อัตรา
 12. นักจิตวิทยา
  จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาตรี สาขาิวชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน

นักวิเทศสัมพันธ์

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นักพัฒนาสังคม

ปริญญาตรีทุกสาขา heart

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เลขานุการ หรือการตลาด

นักจิตวิทยา

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาจิตวิทยา
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในวันสมัคร

นักสังคมสงเคราะห์

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 2. ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
 3. มีประสบการณ์การทำงานการจัดบริการสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรอบแนบมาในวันสมัคร

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา heart

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. เพศหญิง
 3. อายุ 25 ปีขึ้นไป

พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน มีประสบการณ์ในการปฏบิัติงานด้านการบันทึกข้อมูล การจัดการงานด้านเอสการไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในวันสมัคร มีความรู้ความสามารถในการใช้งานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต หรือ
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะในการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี เลขานุการ หรือพาณิชยการ
 2. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

พี่เลี้ยง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน มีประสบการณ์การดูแลเด็กอ่อนไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในวันสมัคร หรือ
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา สามารถปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรในเวลากลางวันและกลางคืนได้ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ใช้บริการซึ่งเป็ฯเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในวันสมัคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
 2. เพศหญิง

พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ได้รับวุฒิปริญยาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาสังคมสงเคราะห์ สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาจิตวิทยา

*โปรดตรวจสอบจากประกาศรับสมัครอีกครั้ง เนื่องจากบางจุดรับสมัครอาจมีการกำหนดคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งแตกต่างกันแม้จะเปิดรับตำแหน่งเดียวกัน ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :ตนเอง

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments