Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 พ.ค. -25 พ.ค. 2561 รวม 80 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/44142/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม80อัตรา,ครู(ปท1)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 80
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี,กาญจนบุรี,ชุมพร,เชียงใหม่,ตาก,นครศรีธรรมราช,พะเยา,พิษณุโลก,ยะลา,สกลนคร,สงขลา,สระแก้ว,สุรินทร์,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 25 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการคัดเลือก จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่างๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 80 อัตรา ดังนี้

 1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 4 อัตรา
 2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 7 อัตรา
 3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 10 อัตรา
 4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 2 อัตรา
 5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 5 อัตรา
 6. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 3 อัตรา
 7. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 5 อัตรา
 8. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
 9. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 3 อัตรา
 10. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 10 อัตรา
 11. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 8 อัตรา
 12. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 6 อัตรา
 13. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำนวน 2 อัตรา
 14. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 8 อัตรา
 15. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้และ
 2. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือขณะเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษาต่อจนจบชั้นสูงสุดและผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาขณะเปิดรับสมัครอยู่ในพื้นที่ที่เปิดรับสมัครีโดยต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร สำหรับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ให้ไปใช้สิทธิที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 4 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. – 25 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 พ.ค. 2561

สอบวันที่: 3 มิ.ย. 2561

ประกาศผลสอบ: 7 มิ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments