Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

เตรียมสอบท้องถิ่น รอบ 2เช็คตำแหน่งเตรียมสอบประกาศรับสมัครกลางปีนี้2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เตรียมสอบท้องถิ่น

เตรียมสอบท้องถิ่น รอบ 2

ลิงค์: https://iqepi.com/44083/ หรือ
เรื่อง: เช็คตำแหน่งเตรียมสอบประกาศรับสมัครกลางปีนี้2561

ฝากประชาสัมพันธ์


เตรียมสอบท้องถิ่น รอบ 2

ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล กรรมการ กท.กลาง ได้เผยแพร่สรุปรายงานการประชุม ก.ท. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ผ่านทางเฟสบุ๊คส่วนตัว ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น รอบ 2 ดังนี้

วันนี้ ที่ประชุมพิจารณา
พอสรุปได้ ดังนี้

1.ผ่านร่างฯ หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น อาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
2.หารือ กรณีกำหนดระยะเวลากรณีตำแหน่งบริหาร/อำนวยการว่างลง ให้ท้องถิ่นรายงาน และสามารถดำเนินการได้ภายใน 150 วันกรณีมีเหตุจำเป็นให้ขยายได้อีก 60 วัน ทำได้เพียง ครั้งเดียว/ท้องถิ่น
หลังจากนั้น บังคับให้ท้องถิ่นต้องใช้บัญชีสอบ ก.กลาง ไปบรรจุทันที
3.กรณี กรมบัญชีกลางแจ้ง ว่า การซ่อมแซม รื้อถอน
ต่อเติม ปรับปรุง ตามหนังสือ ลว.วันที่ 5 มีนาคม 2561 นั้น มีแนวทางแก้ไข ดังนี้
3.1) ผู้แทน สถ/ กรมบัญชีกลาง จะได้รีบไปนำเสนอ คณะกรรมการวินิจฉัยได้พิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวรีบด่วน
3.2) สถ.เตรียมเปิดอบรมหลักสูตรเพื่อออกใบอนุญาตวิชาชีพวิศวกร กรณี พิเศษ ให้ ผอ กองช่าง อบต/เทศบาล ทั่วประเทศ
4.คืบหน้า เรื่องสอบแข่งขัน กสถ.คาดว่าจะประกาศรับสมัครได้ ประมาณ กลางปี 2561 ตำแหน่งที่ขาดแคลน ครู /ช่าง /การเงินการบัญชี/จัดเก็บรายได้ ฯลฯ โดย กสถ.จะทำหนังสือสอบถามมายัง อปท.อีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยัน หรือ ยกเลิกความต้องการ
5.สำหรับในวาระอื่นๆ นั้น สอบถามได้เป็นการส่วนตัวผ่านข้อความนะครับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยความเคารพ

ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ปลัดสุนทร สุวรรณพร
ปลัดฐิตินันท์ เจริญอาจ
กรรมการ กท.กลาง
29 มีนาคม 2561

แต่การที่ สถ.จะเปิดรับสมัครสอบตำแหน่งใดนั้น ยังคงอยู่ในเงื่อนไขเดิม คือต้องไม่มีบัญชีเหลือแล้วไม่ว่าจะข้ามเขต ข้ามภาค และได้ใช้ ตำแหน่งเกื้อกูลแล้ว ทั้งนี้มีบางกระแสอ้างว่าเป็นข่าววงในได้ระบุตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบรอบ 2 ไว้ดังนี้

ตำแหน่งที่ว่างจะเปิด สอบท้องถิ่น รอบที่ 2

ระดับ ปวช. ปวส.

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 3. เจ้าพนักงานการคลัง
 4. เจ้าพนักงานการเกษตร
 5. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 6. เจ้าพนักงานพัสดุ
 7. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 8. เจ้าพนักงานทะเบียน
 9. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 10. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 11. พยาบาลเทคนิค
 12. สัตวแพทย์
 13. นายช่างโยธา
 14. นายช่างเขียนแบบ
 15. นายช่างสำรวจ
 16. นายช่างผังเมือง
 17. นายช่างเครื่องกล
 18. เจ้าพนักงานประปา
 19. เจ้าพนักงานห้องสมุด
 20. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 21. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ระดับปริญญาตรี

 1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 2. นักวิชาการคลัง
 3. นักวิชาการเกษตร
 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 5. นักวิชาการสุขาภิบาล
 6. นักจัดการงานเทศกิจ
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 8. สถาปนิก
 9. วิศวกรสุขาภิบาล
 10. วิศวกรโยธา
 11. วิศวกรเครื่องกล
 12. ครูผู้ช่วย
  1. ปฐมวัย
  2. คณิตศาสตร์
  3. สังคมศึกษา
  4. ภาษาไทย
  5. พลศึกษา
  6. ฟิสิกส์
  7. ดนตรีไทย
  8. ดนตรีสากล

ตำแหน่งที่ว่าง ที่สอบแล้วไม่พอในการบรรจุรอบแรก

ตรวจสอบคุณสมบัติ (เลื่อนลงล่างสุด) ได้ที่ https://z.iqepi.com

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments