Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ.(สพป.สิงห์บุรี) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 พ.ค. 2561 รวม 10 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพฐ.(สพป.สิงห์บุรี)

สพฐ.(สพป.สิงห์บุรี)

ลิงค์: https://iqepi.com/44075/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สพฐ.(สพป.สิงห์บุรี) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการปฏิบัติหน้าทาี่ครูผู้สอน จำนวน 10 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน หรือตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
จำนวน 10 อัตรา

,,,

ที่ กลุ่มวิชา/สาขาเอก จำนวน
ตำแหน่งว่าง
อัตรา/โรงเรียน อำเภอ
1 ภาษาไทย 1 1. วัดโบสถ์ ท่าช้าง
2 คณิตศาสตร์ 4 2. วัดประสิทธิ์คุณากร
3. ชุมชนบ้านไม้ดัด
4. วัดตลาดโพธิ์
5. วัดหลวง
บางระจัน
บางระจัน
บางระจัน
พรหมบุรี
3 ภาษาอังกฤษ 2 6. วัดศรัทธาภิรม
7. วัดคลองโพธิ์ศรี
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
4 คอมพิวเตอร์ 3 8. วัดโคปูน
9. อนุบาลท่าช้าง
10. วัดล่องกะเบา
พรหมบุรี
ท่าช้าง
อินทร์บุรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. เป็นผู้มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและหนังสือรับรองตามสิทธิ)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ.(สพป.สิงห์บุรี) :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เลขที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 – 4 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 พ.ค. 2561

สอบวันที่: 19 พ.ค. 2561

ประกาศผลสอบ: 25 พ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ.(สพป.สิงห์บุรี)

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments