Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ.(สพป.ลพบุรี เขต 1) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 พ.ค. 2561 รวม 14 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.(สพป.ลพบุรี

สพฐ.(สพป.ลพบุรี เขต 1)

ลิงค์: https://iqepi.com/44073/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-18,000
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และลุกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 1. พนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาเอกที่รับสมัคร 2 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก (วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย)
อัตราว่าง 8 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

2. ลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ตำแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาเอกที่รับสมัคร 2 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก(ปฐมวัย,ภาษาอังกฤษ)
อัตราว่าง 6 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีคุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น (ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย)
  • พนักงานราชการ
   • กลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
    • วิทยาศาสตร์
    • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • วิทยาศาสตร์ศึกษา
    • โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • การสอนวิทยาศาสตร์
    • การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    • การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
    • การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    • การศึกษาวิทยาศาสตร์
    • วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
    • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    • คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
    • การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
    • วิทยาศาสตร์การศึกษา
    • สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
   • กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย
    • ภาษาไทย
    • การสอนภาษาไทย
    • ภาษาและวัฒนธรรมไทย
    • ไทยคดีศึกษา
    • ไทยศึกษา
    • ภาษาและวรรณคดีไทย
    • วรรณคดีไทย
    • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
    • ภาษาไทยและการสื่อสาร
    • ภาษาไทยธุรกิจ
    • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ
    • สาขาวิชาเอกคู่ในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกภาษาไทย
    • สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
  • ครูวิกฤติ
   • กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย
    • การอนุบาล
    • อนุบาลศึกษา
    • การอนุบาลศึกษา
    • ปฐมวัยศึกษา
    • การปฐมวัย
    • การศึกษาปฐมวัย
    • สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
   • วิชาเอกที่รับสมัครเพื่อคัดเลือก กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย
    • ภาษาอังกฤษ
    • อังกฤษ
    • วรรณคดีอังกฤษ
    • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
    • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
    • การสอนภาษาอังกฤษ
    • วิธีสอนภาษาอังกฤษ
    • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
    • ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
    • โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
    • สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้างต้น
 • เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าทีสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 (ที่ยังไม่หมดอายุ)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ.(สพป.ลพบุรี เขต 1) :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 – 2 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 พ.ค. 2561

สอบวันที่: 12 พ.ค. 2561

ประกาศผลสอบ: 15 พ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ.(สพป.ลพบุรี เขต 1)

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments