Categories
รายงานพิเศษ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย2561รวม9,000อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพฐ.

สพฐ.

ลิงค์: https://iqepi.com/44003/ หรือ
เรื่อง: กำหนดการสอบครูผู้ช่วย2561รวม9,000อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์


สพฐ. เตรียมประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2561

จากคลิปท่านบุญรักษ์ รอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อเร็วๆ นี้ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย และกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย และระยะเวลาการขึ้นบัญชี ซึ่งเป็นสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสอบครูผู้ช่วย 2561 จากผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เข้าร่วม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

 • ประกาศรับสมัครสอบวันที่ 21 พ.ค. 2561
 • สอบภาค ก. วันที่ 30 มิ.ย. 2561
 • สอบภาค ข. วันที่ 1 ก.ค. 2561
 • ประกาศผลสอบรอบแรก (ภาค ก. และ ภาค ข.) วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 • สอบภาค ค. วันที่ 17 ก.ค. 2561
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายเพื่อเรียกบรรจุตามลำดับคะแนน วันที่ 17 ก.ค. 2561

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ การให้สิทธิ์ข้าราชการครูสมัครสอบครูผู้ช่วย อายุบัญชีเดิมจะขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี เปลี่ยนเป็น 2 ปี อย่างต้องติดตามประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสอบครูผู้ช่วย 2561 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี

ที่ประชุมรับทราบรายงานข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชีของส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่

 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี จำนวน 5,161 คน (ครบอายุบัญชีวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561) และจะเรียกบรรจุเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้อีก 737 คน ทำให้มีผู้ขึ้นบัญชีคงเหลือ 4,424 คน
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้และยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี จำนวน 13,848 คน (ครบอายุบัญชีวันที่ 27 เมษายน 2561) และเมื่อได้รับจัดสรรคืนอัตราจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) แล้ว จะต้องแบ่งสัดส่วนสำหรับการคัดเลือกกรณีพิเศษอีกจำนวน 25% จึงคาดว่าจะมีตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุได้อีกประมาณ 9,000 อัตรา
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. และให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)สำรวจบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของแต่ละจังหวัดว่า มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาที่สถานศึกษาต้องการหรือไม่ หากมีก็สามารถเรียกบรรจุได้ แต่หากไม่มี ก็ให้มีการขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดก่อนที่จะครบอายุการขึ้นบัญชี

ขอให้ติดตามประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments