Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ.(สพม.เขต 18) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 เม.ย. 2561 รวม 12 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพฐ.(สพม.เขต

สพฐ.(สพม.เขต 18)

ลิงค์: https://iqepi.com/44000/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,ครูผู้สอนชาวต่างชาติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (โรงเรียนระยองวิทยาคม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สพฐ.(สพม.เขต 18) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคม

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
  จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้สอน วิชาทัศนศิลป์
  จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิศษ English Program
  จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้สอน วิชาชีววิทยา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
  จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
  จำนวน 2 อัตรา
 • ครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
  จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
  จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาสังคมศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
  จำนวน 2 อัตรา
 • ครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
  จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.75 ขึ้นไป
 • ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้สอน วิชาทัศนศิลป์

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.75 ขึ้นไป
 • ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิศษ English Program

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.75 ขึ้นไป
 • ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้สอน วิชาชีววิทยา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.75 ขึ้นไป
 • ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.75 ขึ้นไป
 • ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.75 ขึ้นไป
 • ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.75 ขึ้นไป
 • ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาสังคมศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.75 ขึ้นไป
 • ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.75 ขึ้นไป
 • ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.75 ขึ้นไป
 • ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ.(สพม.เขต 18) :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครตามประกาศดังกล่าว ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ห้องกลุ่มงานบุคคลโรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ โรงเรียนระยองวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 เม.ย. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038618832

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 เม.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ.(สพม.เขต 18)

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments