Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 พ.ค. 2561 รวม 206 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/43983/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม206อัตรา,นักเรียนไปรษณีย์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 11,350-
อัตราว่าง: 206
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี จำนวน 206 คน แบ่งเป็นชาย 124 คน หญิง 82 คน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณสมับติทั่วไป

 1. สถานภาพโสด
 2. อายุ 17-25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2536 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2544)
 3. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
 4. สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
 5. มีใจรักในการให้บริการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ / กศน.)
 2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50

วิชาทีสอบ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • การทดสอบทัศนคติ

ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2561

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อผูกพันต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 1. ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณ๊ย์ เป็นเงิน 9,500 บาท (ไม่รวมค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ)
 2. หากออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ก่อนสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด นักเรียนและ/หรือผู้ค้ำประกันต้องชดใช้เงินให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อัตราเงินเดือน 11,350 บาท
 4. ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป หากต้องออกจากบริษัทไปรษณียไทย จำกัด ก่อนครบกำหนดนักเรียนและ/หรือผู้ค้ำประกันต้องชดใช้เงินให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเป็นเงินปีละ 50,000 บาท
 5. ผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้าทำงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถขอย้ายเมื่อทำงานครบ 2 ปีบริบูรณ์นับจากวันที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานแล้ว

คู่มือสอบนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย ปี 2561 BC-30291

วิธีการสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 4 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 พ.ค. 2561
สอบวันที่: 3 มิ.ย. 2561
ประกาศผลสอบ: 22 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “ไปรษณีย์ไทย

แผนที่ | | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments