Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 เม.ย. -27 เม.ย. 2561 รวม 70 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการเงินทหารบก

กรมการเงินทหารบก

ลิงค์: https://iqepi.com/43981/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม70อัตรา,นายทหารประทวนชาย,นายทหารประทวนหญิง
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนทหารการเงิน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 เม.ย. – 27 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการเงินทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

การรับสมัคร

 • นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
 • นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2531-2543) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ
 2. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
 3. ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น
 4. งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2540-พ.ศ.2541 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 5. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่สมัครใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น
 6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าดว้ยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2531-2543)
 2. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค
 3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่สมัครใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น
 4. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าดว้ยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง (นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด)

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 4. สำเนาใบมรณบัตร (กรณี บิดา,มารดา เสียชีวิต)
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สกุล (บิดา,มารดา และผู้สมัคร)
 6. สำเนาทะเบียนสมรสของ บิดา, มารดา กรณีหย่า
 7. สำเนาใบรับรองบุตร หรือ สำเนาสูติบัตร
 8. สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8), ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (สำเนาแบบ สด.8 และสำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ)
 9. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) และสำเนาหลักฐานใบรับรองการตรวจเลือก (แบบ สด.43) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
 10. ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ)
 11. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 12. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น**

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการเงินทหารบก :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ ณโรงเรียนทหารการเงิน เลขที่ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 27 เม.ย. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022977624

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการเงินทหารบก

แผนที่ | | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments