Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 เม.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://iqepi.com/43922/ หรือ
ตำแหน่ง: รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจำปีการศึกษา2561
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันกรอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือก ดังประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมับติและพื้นความรู้ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติทั่วไปและพื้นความรู้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ในสาขาที่รับสมัครเข้าศึกษา
 2. เป็นนักศึกษาหรือพนักงานของสถานประกอบการ
 3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชา และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

 1. มีความประพฤติเรียบร้อย
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 3. มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
 4. มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์
 5. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

 


วิธีการสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 เม.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments