กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 เม.ย. 2561 รวม 6 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ลิงค์: https://iqepi.com/43820/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างอิเล็กทรอนิกส์,พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมแพทย์ทหารอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

กรมแพทย์ทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน เพศ และค่าตอบแทนที่จะได้รับ

ตำแหน่ง พยาบาล
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
เพศหญิง
จำนวน 5 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
เพศชาย
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจและทดสอบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองกำลังพล กองบังคับการกรมแพทย์ทหารอากาศ เลขที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 28 เม.ย. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025142570

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมแพทย์ทหารอากาศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments