Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 เม.ย. 2561 รวม 13 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ลิงค์: https://iqepi.com/43748/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ,พนักงานพินิจ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครปฐม ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 12 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพินิจ (หญิง)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

สนามสอบศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพินิจ (ชาย)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หมายเหตุ บัญชีนี้ไม่ใช้บรรจุใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อม และช่างกลโรงงาน

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการศึกษาศาสตร์ ทางเทคนิค การอาชีพก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศึกษา ทางนันทนาการ ทางการจัดการกีฬา

เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
 • เฉพาะเพศชาย
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

พนักงานพินิจ (หญิง)

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
 • เฉพาะเพศหญิง
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม.

พนักงานพินิจ (ชาย)

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
 • เฉพาะเพศชาย
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 เม.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 8 พ.ค. 2561
สอบวันที่: 31 มี.ค. 2561
ประกาศผลสอบ: 31 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments