Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 14 มี.ค. -23 เม.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/43468/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มี.ค. – 23 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครลูกจ้างโครงการ (รายเดือน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน

ปริญญาตรี  ๑๕,๐๐๐ บาท + ค่าล่วงเวลา + ประกันสังคม
ปริญญาโท  ๑๖,๔๐๐ บาท + ค่าล่วงเวลา + ประกันสังคม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. วุฒิปริญญาตรีหรือโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดีมาก
 3. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับระบบของราชการได้
 4. สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวและเรียนรู้งาน ยอมรับฟังความเห็นผู้อื่น
 5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สามารถทำงานล่วงเวลาได้เมื่อจำเป็น
 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรงดี

ลักษณะงาน

 1. ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (admin) ของเว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
 2. ดูแลระบบเบื้องหน้า และเบื้องหลัง บริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ และฐานข้อมูลด้านมาตรฐานการวิจัย
 3. ดูแลฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล
 4. ประสานงาน แก้ปัญหาเบื้องต้น ด้าน IT ทั้งหมด
 5. จัดเตรียมการประชุม/การอบรม  สรุปรายงานการประชุม/การอบรม
 6. จัดการงานด้านเอกสาร และติดต่อประสานงาน
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5นิ้ว โดยถา่ยครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 • ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง,อีเมล์
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตัวเอง หรือ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.ohrs.nrct.go.th
และส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ มายัง E-mail: OHRS@nrct.go.th สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน ชั้น ๕ อาคาร วช. ๒ กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. ๐ – ๒๕๖๑ – ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๔ ,๖๑๘

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 23 เม.ย. 2561
สอบวันที่: 23 เม.ย. 2561
ประกาศผลสอบ: 23 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ใบสมัคร | ไฟล์แนบ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments