Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-26 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการข้าว

กรมการข้าว

ลิงค์: https://iqepi.com/43411/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,250
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,เชียงราย,ปทุมธานี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พิษณุโลก,พัทลุง,แม่ฮ่องสอน,ราชบุรี,สกลนคร,อุบลราชธานี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 มี.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมการข้าวกรุงเทพมหานคร

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการข้าว

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ด้วยกรมการข้าวจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 และ 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  1. กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว
  2. กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน กองวิจัยและพัฒนาข้าว
  3. กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา กองวิจัยและพัฒนาข้าว
 2. ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  1. กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา
  1. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
  2. กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
  3. กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กองวิจัยและพัฒนาข้าว
  4. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กองวิจัยและพัฒนาข้าว
  5. กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว
  6. กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว
  7. กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง กองวิจัยและพัฒนาข้าว
  8. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา กองวิจัยและพัฒนาข้าว
  9. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี กองวิจัยและพัฒนาข้าว
  10. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว
  11. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว
  12. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ กองวิจัยและพัฒนาข้าว
  13. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาข้าว

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ หรือทางพืชไร่นา

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมอาหาร

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณื สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณื สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับอนุปริญยาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการข้าว :สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบได้แค่เพียงตำแหน่งเดียวและจะต้องเป็นผู้สอบผ่านาภาค ก. จาก ก.พ. แล้วเท่านั้น และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านาภายในวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครสอบของกรมการข้าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 5 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการข้าว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments