Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มี.ค. -27 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://iqepi.com/43362/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มี.ค. – 27 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กระทรวงการคลังกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประสงค์จะรับสมัครคนพิการ (ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายหรือทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย) ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 13,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ทางด้านธุรการ ทั้งงานสารบรรณ และงานการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ตรวจทาน
ความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล
2. การสรุปรายงาน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น
3. การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น การจัดเอกสารให้เป็นระบบ
4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งมิใช่งานที่เกี่ยวกับงานหนังสือ หรืองานวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– พิจารณาจากความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ – สมรรถนะ เช่น การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ฯลฯ – บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติต่องานราชการ ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนในการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13-27 มีนาคม 2561 (วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 งดรับสมัคร) ในเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.mof.go.th หัวข้อ ข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments