Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://iqepi.com/43274/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มี.ค. – 16 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ด้วยจังหวัดสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงานชื่อตำแหน่งกองงานและรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระยุพราชสว่างแดนดิน

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  0 427 21111 ต่อ 1104 ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วโดยผ่านมาแล้วไม่เกิน 1 ปีนับจากวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูปให้เขียนชื่อนามสกุลไว้ด้านหลังรูปด้วย
 2. สำหรับแสดงผลการศึกษาเช่นสำเนาปริญญาบัตรและชา script ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับทั้งนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร  ฉบับทั้งนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวข้างต้นไม้ยื่นพร้อมใบสมัครได้ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบบสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรจากผู้มีอำนาจภายในกำหนดวันปิดรับสมัครไมค์ยื่นแทนก็ได้
 3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์
 5. หลักฐานอื่นๆเช่นใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 6. หนังสือรับรองการผ่านงานจำนวน 1 ฉบับ(ถ้ามี)

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments