Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มี.ค. -15 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://iqepi.com/43266/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มี.ค. – 15 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมวิชาการเกษตรกรุงเทพมหานคร

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมวิชาการเกษตรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์
หรือหลายสาขาวิชาหรือทางดังกล่าว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์แผนงาน งบประมาณ รวบรวมข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น 4  กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคมในวันและเวลาราชการ

ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูปและลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
 2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ 1 ฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 15 มีนาคม 2561
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่อนุมัติจากผู้มีอำนาจซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายืนแทนก็ได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่นใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิงหรือใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันจำนวน 1 ฉบับ
 5. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 6. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายจำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับยกเว้นรูปถ่ายและหนังสือรับรองการผ่านงานให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments