Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-9 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลิงค์: https://iqepi.com/43241/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 21,051-29,400
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจครั้งที่ 1/2561

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (อ่านต่อที่ประกาศรับสมัครสอบโดยดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างล่าง)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือสำเนาใบปริญญาบัตรซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 จำนวน 1 ฉบับ
 2. เราใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจวัดสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 จำนวน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำขนาด 1.5 x 2 นิ้ว เส้นผ่านมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนและถ่ายครั้งเดียวกันจำนวน 3 รูป
 4. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่นเช่นใบทะเบียนสมรสหนังสือสำคัญการสืบชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)จำนวน 1 ฉบับ
 7. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งลงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 8. ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร :ตนเอง

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

 1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 3  อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น  นภาค นภาคบ่ายเวลา 10 13 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ
 2. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนและต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 3. ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |
ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments