Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ.(สพป.มหาสารคาม เขต 1) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพฐ.(สพป.มหาสารคาม

สพฐ.(สพป.มหาสารคาม เขต 1)

ลิงค์: https://iqepi.com/43240/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม,มหาสารคาม ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สพฐ.(สพป.มหาสารคาม เขต 1)มหาสารคาม

สพฐ.(สพป.มหาสารคาม เขต 1) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ด้วยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตโดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 4. จัดทำแผนการสอน และแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
 5. จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน และดำเนินการจัดประสบการณ์จากผู้เรียนปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพให้คำแนะนำ และแนะแนวการศึกษา และอาชีพผู้เรียน
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาเอกหรือทางหรือสาขาวิชาที่รับสมัคร

 1. วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
  – โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย
 2. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  – โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ
  – โรงเรียนบ้านวังปลาโดอำเภอบรบือ
 3. ค่าตอบแทนการจ้างเดือนละ 15,000 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
เอกสารทุกรายการให้นำฉบับจริงมาด้วยฉบับสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าดังนี้

 1. ใบสมัครคัดเลือก
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) ฉบับภาษาไทยที่ระบุกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร  จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา  และ  จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ  จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จำนวน 1  ชุด
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ยังไม่หมดอายุภายในวันรับสมัครวันสุดท้ายที่ออกให้โดยคุรุสภา  จำนวน 1 ชุด
 8. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎกคศว่าด้วยโรคพ.ศ 2549   จำนวน 1 ฉบับ
 9. หลักฐานอื่นเช่นสำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน)   จำนวน 1 ชุด

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ.(สพป.มหาสารคาม เขต 1) :ตนเอง

การรับสมัคร

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมตักสิลา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าให้สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นเท่านั้น 

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ.(สพป.มหาสารคาม เขต 1) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |
ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments