Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ.(สพป.มหาสารคาม เขต 1) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -22 มี.ค. 2561 รวม 8 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพฐ.(สพป.มหาสารคาม

สพฐ.(สพป.มหาสารคาม เขต 1)

ลิงค์: https://iqepi.com/43239/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 มี.ค. – 22 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สพฐ.(สพป.มหาสารคาม เขต 1)มหาสารคาม

สพฐ.(สพป.มหาสารคาม เขต 1) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ด้วยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนโดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มงานชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 4. จัดทำแผนการสอน และแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
 5. จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน และดำเนินการจัดประสบการณ์กับพูด
 6. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

กลุ่มวิชาเอกหรือทางหรือสาขาวิชาที่รับสมัคร จำนวน 8 อัตรา คือ

 1. เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
 2. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
 3. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา
 4. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18000 บาทต่อเดือน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ยังไม่หมดอายุภายในวันที่รับสมัครวันสุดท้ายที่ออกให้โดยคุรุสภา

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

เอกสารทุกรายการที่นำฉบับจริงมาด้วยฉบับสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าดังนี้

 1. ใบสมัครคัดเลือก
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) ฉบับภาษาไทยที่ระบุกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา และ จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1  ชุด
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ยังไม่หมดอายุภายในวันรับสมัครวันสุดท้ายที่ออกให้โดยคุรุสภา จำนวน 1 ชุด
 8. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎกคศว่าด้วยโรคพ.ศ 2549  จำนวน 1 ฉบับ
 9. หลักฐานอื่นเช่นสำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน)  จำนวน 1 ชุด

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ.(สพป.มหาสารคาม เขต 1) :ตนเอง

การรับสมัคร

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมตักสิลา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าให้สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นเท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ.(สพป.มหาสารคาม เขต 1) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments