Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพฐ.

สพฐ.

ลิงค์: https://iqepi.com/43236/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สพฐ.กรุงเทพมหานคร

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและ นิติการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตามที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลนิติการ ได้มีประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลนิติการ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจังเมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 แต่เนื่องจากระยะเวลาที่เปิดให้มีการสมัครและคัดเลือก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวนคนตามอัตราที่กำหนดไว้ จะมีการขยายเวลารับสมัครและกำหนดวันในการประกาศรายชื่อพรุ่งนี้สอบเข้ารับการคัดเลือก วันเวลาการเข้ารับการคัดเลือก และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน้าที่รับผิดชอบและรายละเอียดการจ้าง

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

1 งานจัดเก็บข้อมูล

1.1 ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล และบันทึกข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลงาน

1.2 บันทึกความคืบหน้าของงาน มีการบันทึกการดำเนินการและความคืบหน้าของงาน

2 งานทดสอบรายงานข้อมูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การตรวจสอบและรายงานข้อมูลรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นเป็นข้อมูลของงานที่มีการบันทึก และจัดเก็บ ที่ต้องประสานร่วมกัน

3 งานจัดทำรายงานสถิติข้อ

3.1 จะทำการคัดกรองแบ่งแยกประเภทของเรื่องรายละเอียด เรื่องร้องเรียน เรื่องวินัยที่อยู่ในการดำเนินการของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.2 จะทำสถิติข้อมูลเป็นรายเดือน

4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 12,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 5. หลักฐานอื่นๆ เช่น บสำคัญการสมรส หนังสือคำสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป สำหรับติดใบสมัคร

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ. :ตนเอง
การรับสมัคร
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และนิติการ กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments