Categories
งานราชการอื่นๆ

ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบ 27 ก.พ. -9 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลิงค์: https://iqepi.com/43189/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.พ. – 9 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน (ลูกจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สังกัดศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน

ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาสังคมสังกัดศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เริ่มปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายจำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  Microsoft Office  โดยเฉพาะ Excel Powerpoint spss  และหรือโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำ อินโฟกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเป็นอย่างดี
 5. มีจิตบริการ

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

 1. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
 2. สรุปและจัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน
 3. จัดทำสรุปผลและดำเนินงานให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค
 4. ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นตามสื่อประเภทต่างๆ
 5. ปฏิบัติงานธุรการในการรับ-ส่ง และจะทำหนังสือ
 6. สนับสนุนการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
 7. ภาษาอังกฤษตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วขายไม่เกิน 6 เดือน

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 22 ฝั่ง A ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์- 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผลสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22 เมเวลา 09.00 น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 642 5062 หรือ 02 642 5048 หรืออีเมล profamcenter@ hotmail.com  ในวันและเวลาราชการ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว :ตนเอง
สอบวันที่: 14 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments