Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มี.ค. -12 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://iqepi.com/43096/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 มี.ค. – 12 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดงาน

1.1 กลุ่มงาน บริการ

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ทำปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญพูดจ่ายเงินลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จะตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพาณิชยการ

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช(ชั้น 8 อาคารอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2561 ในวันและเวลา ราชการ

หลักฐานที่ต้องยืนพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นใบสมัครดังนี้

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สมควร แว่นตาดำ ขนาด 1.5x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี(ถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียบแสดงผลการเรียน หรือสำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้ แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ การศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้ที่มี อำนาจอนุมัติในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 12 มีนาคม 2561
  ในกรณีที่ไม่ สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่น พร้อมใบสมัครได้ ให้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร/ ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 1 ฉบับ
 5. หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด. 8 หรือ สด. 43 (สำหรับ เพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อกำกับไปด้วย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments