Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561 รวม 8 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา

ลิงค์: https://iqepi.com/43088/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักกิจการนักศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มี.ค. – 16 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมพลศึกษาชลบุรี

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 1 / 2561

ด้วยสถาบันการพลศึกษาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไปจึงประกาศรับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ชื่อกลุ่มงานตำแหน่งและรายละเอียดการจัดงาน

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลอัตราว่าง 1 อัตรา

ที่ กลุ่มงาน ตำแหน่ง อัตราว่าง
1 บริหารทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
2 บริหารทั่วไป นักกิจการนักศึกษา 1 อัตรา
3 บริหารทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
4 บริหารทั่วไป นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
5 บริหารทั่วไป นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
6 บริหารทั่วไป นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในะดับดีมาก


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


การรับสมัคร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถาบันการพลศึกษา http://www.ipe.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สถาบัน การพลศึกษา สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยืมพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  ทั้งนี้ เอกสารตาม 2 และ 3 จะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 16 มีนาคม 2561
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ต้องการ) จำนวน 1 ฉบับ กด
  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัคร เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพลศึกษา :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments