Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ก.พ. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

ลิงค์: https://iqepi.com/43034/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.พ. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ  กรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่  18 ( สุพรรณบุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 ( สุพรรณบุรี) พื้นที่อื่นๆ ตามความจำเป็น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ด้านการปฏิบัติการ
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เพื่อควบคุมการจัดการงานด้านธุรการ งานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
 2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล   งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
 3. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 4. จัดเตรียมการประชุม  บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารงานการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและการที่ได้รับมอบหมาย
 1. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

 1. การประสานงาน
 1. ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน ให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ด้านการบริการ

ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ  เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18( สุพรรณบุรี)

ค่าตอบแทน  18000 บาท

การสมัครสอบ

วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 ( สุพรรณ) เลขที่ 260  หมู่ 6  ต.สนามชัย อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 440 386  ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา  8.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวงชนบท :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทางหลวงชนบท คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments