Categories
รายงานพิเศษ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่นยกเลิกหลักเกณฑ์พนักงานจ้างเป็นครูผดด.

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/43020/ หรือ
เรื่อง: ยกเลิกหลักเกณฑ์พนักงานจ้างเป็นครูผดด.

ฝากประชาสัมพันธ์


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ก.กลาง ได้มีมติยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นครู ผดด. เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ใช้มาเป็นเวลานาน โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในขณะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ผดด. และเพื่อพัฒนาครู ผดด. ที่มาจากการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง (ซึ่งกำหนดคุณวุฒิ และมีความรู้ประสบการณ์ต่างกัน) โดยในปัจจุบันสภาพปัญหาได้หมดไปแล้ว ดังนั้น เพื่อความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการบรรจุเข้ารับราชการ จึงยกเลิกหลักเกณฑ์เดิม และให้ใชัการสรรหาครู ผดด. โดยการสอบแข่งขัน ซึ่งผู้ที่เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กก็มีสิทธิสมัครสอบเช่นเดียวกัน และจากการดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ.ที่ผ่านมา จะพบว่าผู้ที่เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กหลายคน เป็นผู้สอบได้และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอย่างภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไป ครับ


 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments