Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่นดูคะแนนสอบท้องถิ่นทางเว็บไซต์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/43006/ หรือ
เรื่อง: ดูคะแนนสอบท้องถิ่นทางเว็บไซต์

ฝากประชาสัมพันธ์


สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดำเนินการเปิดระบบ “ค้นหาผลคะแนนสอบ” ได้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสงค์จะดูผลคะแนนสอบของตนเอง ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com ระบุเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวสอบ เพียงเท่านั้นก็จะได้รับทราบผลคะแนนสอบของตัวเอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ก่อนหน้านี้ทาง กสถ. ได้มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีหลายท่านาอยากทราบผลสอบของตนเอง

ซึ่งดิม กสถ. ให้ ผู้สมัครสอบที่ต้องการทราบผลคะแนนการสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ
1. ส่งหนังสือขอดูคะแนน โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ กลุ่มภาค/เขตที่สมัครสอบ แบบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมซองจดหมายปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัว ไปที่มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 (วงเล็บมุมซองขอทราบผลคะแนนสอบท้องถิ่น) หรือ
2. สอบถามทาง E-mail : dlaapc2560@gmail.com

แต่บัดนี้ท่านสามารถทราบผลคะแนนสอบของตนเองได้รวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้นโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการรับสมัครสอบ โดยสังเกตที่ด้านซ้ายมือจะมีปุ่มสีแดง “ค้นหาผลคะแนนสอบ” เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ปุ่ม

แหล่งที่มา: http://www.dlaapplicant2560.com

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments