Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ก.พ. -12 มี.ค. 2561 รวม 10 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลิงค์: https://iqepi.com/42944/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.พ. – 12 มี.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน
๒. ความรู้ด้านแรงงาน และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายด้านเเรงงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาทางพยาบาลศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขแงกระทรวงแรงงาน
๒. ความรู้ด้านแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวินามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๓. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีรวมถึงนโยบายแรงงาน

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments