Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ก.พ. 2561 รวม 10 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก

ลิงค์: https://iqepi.com/42916/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานพัสดุ,พนักงานบริการ,ช่างไฟฟ้า,พยาบาล,พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.พ. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมแพทย์ทหารบกกรุงเทพมหานคร

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก

เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาบัญชี หรือประเภทวิชาพาณิชยกรรมและมีวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำเร็จการศึกษษประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพ หลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วงยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ใสความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง

1.3 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

1.4 ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

1.5 ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

1.6 ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านาการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ใสนความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง

5. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัครและสถานที่สอบ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2354 4425 เบอร์ภายใน 94413

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมแพทย์ทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments