Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.พ. -20 ก.พ. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://iqepi.com/42827/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.พ. – 20 ก.พ. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศลพบุรี

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2. เพศ ชาย หรือ หญิง
3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และหากเป็น
ผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*** รับสมัคร ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ***
ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการสอนและวัดผลการศึกษาในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศในระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญา สอนวิชาแขนงอื่นในระดับอนุปริญญา หรือปริญญา รวมทั้งการวิจัย หรือสอนหลายวิชา
2. เสนอแนะความคิดเห็นในการปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนอยู่ให้ทันสมัย
3. ควบคุมและรักษาสถานภาพการใช้งานของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการฝึกภาษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (English Comprehension Level : ECL)
วิธีการประเมิน : การสอบทฤษฎี

– ทักษะ
1. การเขียน (Writing) 2. การพูด (Speaking) 3. การสอบสอน (Teaching Demonstration) สอบสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
1.การทำงานเป็นทีม 2.มนุษยสัมพันธ์ 3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ 3. จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามหมายเลขสมัครสอบ โดยคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีกผู้ที่ได้ลำดับที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ดีกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพอากาศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments