Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กกพ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ม.ค. 2561 รวม 17 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กกพ.

กกพ.

ลิงค์: https://iqepi.com/42540/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิชาการ,เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ม.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กกพ.กรุงเทพมหานคร

กกพ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 และ ข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กกพ. พ.ศ.2551 สำนักงาน กกพ. จึงประกาศรับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สายงานและตำแหน่งงานที่รับสมัคร จำนวน 17 อัตรา ดังนี้

1.1 สายงานด้านการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 2 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.2 สายงานด้านกฎหมาย จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

1.3 สายงานบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 3 อัตรา

1.4 สายงานสนับสนุนองค์กร จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

1.5 สายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 3 อัตรา

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. การรับสมัคร

4.1 แบบฟอร์มใบสมัคร

ผู้สมัครคัดเลือกสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์

4.2 วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร

ผู้สมครคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2561 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงาน กกพ. เลขที่ 319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 19  ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


วิธีการสมัครงานพนักงาน กกพ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กกพ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments