Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ม.ค. -31 ม.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ลิงค์: https://iqepi.com/42488/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ม.ค. – 31 ม.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3.มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
4. วางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ (เช่น โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Office Word เป็นต้น) อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใจสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
วิธีการประเมิน : เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

– ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– สมรรถนะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะต้องได้คะแนนรวมและคะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments