Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ม.ค. -12 ม.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/42413/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงบบุคลากรและสรรหากำลังพล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ม.ค. – 12 ม.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีสำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปีสำหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
๒. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะต้องปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีสำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปีสำหรับ
วุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
๓. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในองค์กร
ทั้งนี้ ประสบการณ์ดังกล่าวต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากการจ้างหรือหน่วยงาน
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย ๒ ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะระบบการบริหารงานบุคคล การพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ ระบบตำแหน่ง จัดทำแผนงานด้านงบบุคลากรและการสรรหากำลังพล ด้านการจัดทำและบริหารบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ควบคุมและบริหารอัตราเงินเดือน สวัสดิการและพัฒนาการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ
๒. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุดด้อย พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ
๓. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔. ให้คำปรึกษาในด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments