Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

ดูคะแนนสอบท้องถิ่นเปิดช่องทาง”การขอดูคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่น”ทางE-mail

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ดูคะแนนสอบท้องถิ่น

ดูคะแนนสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/42127/ หรือ
เรื่อง: เปิดช่องทาง”การขอดูคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่น”ทางE-mail

ฝากประชาสัมพันธ์


ดูคะแนนสอบท้องถิ่น กสถ. มอบมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดช่องทาง “การขอดูคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่น” ทาง E-mail

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปรากฏว่ามีผู้สอบถามและประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก จึงขอเรียนว่า ผู้สมัครสอบสามารถยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนของตนเองทาง E-mail : dlaapc2560@gmail.com

โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ให้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครสอบในการขอทราบผลการสอบแข่งขันดังกล่าว

ซึ่งการขอทราบผลคะแนนสอบ ควรดำเนินการ ดังนี้
1. ส่งอีเมลไปที่ dlaapc2560@gmail.com
2. แจ้งข้อมูลในการสอบ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขประจำตัวผู้สอบ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งที่สมัครสอบ กลุ่มภาค/เขตที่สมัคร เป็นต้น
3. แจ้งความประสงค์ขอทราบผลคะแนนสอบ
4. รูปภาพเอกสารหลักฐาน บัตรประจำตัวผู้สอบ , บัตรประจำตัวประชาชน

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments