Categories
breaking news งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอบรม6ภาษาฟรี!!,มีวุฒิบัตร,ภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีเมียนมาอินโดนีเซีย

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลิงค์: https://iqepi.com/42123/ หรือ
เรื่อง: อบรม6ภาษาฟรี!!,มีวุฒิบัตร,ภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีเมียนมาอินโดนีเซีย

ฝากประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครสอบ

โครงการ “เพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

โครงการอบรมภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น และมีโอกาสเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สนใจ โครงการฝึกอบรมดังกล่าววนี้จะมุ่งเน้นการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและการทำงานในอนาคต

ภายหลังการอบรมทางมหาวิทยาลัยจะมอบวุฒิบัตรให้ โดยผู้อบรมจะต้องเข้าอบรมครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ 12 ครั้ง (อบรม 36 ชั่วโมง) ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และผู้อบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะได้รับวุฒิบัตร

ผู้สมัครต้องสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยทุกภาษาที่จะอบรมจะปิดรับสมัครก่อนวันเปิดการอบรม 1 วัน (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ธันวาคม 2560)

หลักฐานการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

ผู้สนใจที่สมัครอบรมไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมตามวัน-เวลาที่กำหนดได้ และต้องการยกเลิกกรุณาแจ้งให้สถาบันทราบล่วงหน้าก่อนการอบรมในแต่ละรุ่น

ผู้เข้าอบรมต้องติดบัตรประจำตัวที่สถาบันภาษาออกให้ โดยติดที่บริเวณหน้าอกเสื้อทุกครั้งที่เข้าอบรม หรือเมื่อมาติดต่อกับสถาบัน แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและห้ามสวมรองเท้าแตะ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องอบรมโดยเด็ดขาด

ภาษาที่เปิดอบรมและวันเวลาที่อบรม

 1. ภาษาอังกฤษทั่วไป
  อบรมวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (36 ชั่วโมง) เลือกรอบเวลาการอบรม ได้ 2 รอบ

  • รอบ 1 เวลา 14.00-17.00 น. และ
  • รอบ 2 เวลา 18.00-21.00 น.

  • รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 18,20,22,25,27,29 ธันวาคม 2560 – 3,5,8,10,12,15 มกราคม 2561

  • รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 17,19,22,24,26,31 มกราคม – 2,5,7,9,12 กุมภาพันธ์ 2561
 2. ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี
  อบรมวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (36 ชั่วโมง) เลือกรอบเวลาการอบรมได้ 3 รอบ

  • รอบ 1 เวลา 09.00-12.00 น.
  • รอบ 2 เวลา 14.00-17.00 น.
  • รอบ 3 เวลา 18.00-21.00 น.

  • รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 18,20,22,25,27,29 ธันวาคม 2560 – 3,5,8,10,12,15 มกราคม 2561
  • รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 17,19,22,24,26,31 มกราคม – 2,5,7,9,12 กุมภาพันธ์ 2561
 3. ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเมียนมา
  อบรมวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (36 ชั่วโมง) รอบเวลาการอบรมมีเพียงรอบเดียว

  • เวลา 14.00-17.00 น.

  • รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 18,20,22,25,27,29 ธันวาคม 2560 – 3,5,8,10,12,15 มกราคม 2561

  • รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 17,19,22,24,26,31 มกราคม – 2,5,7,9,12 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ใบสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments