Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สมอ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สมอ.

สมอ.

ลิงค์: https://iqepi.com/42083/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สมอ.กรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมอ. เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพิมพ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติงาน ด้านช่างพิมพ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1ด้านการปฏิบัติการ
(1) ซ่อมหนังสือต้นฉบับตัวพิมพ์ หนังสือต้นฉบับตัวเขียน ด้วยการทำความสะอาด ซ่อมเสริม เคลือบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ และบริการ
(2) ซ่อมเย็บเล่มหนังสือปกอ่อน ปกแข็ง เย็บเล่ม เข้าปกเอกสาร เพื่อการอนุรักษ์และบริการ
(3) พิมพ์เดินทางปกหนังสือ พิมพ์ชื่อเรื่อง พิมพ์เลขหมู่ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการ
(4) ดูแลบำรุงรักษาจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2 ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำในเรื่องที่รับผิดชอบ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สนใจเกิดความเข้าใจ

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สมอ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สมอ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments