Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ธ.ค. -13 ธ.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ลิงค์: https://iqepi.com/42068/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(2) เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
(3) ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงาน
บุคคล ประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน เชื่อมโยงการจัดการระหว่างสำนักงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานให้บริการด้านการบริหารสำนักงาน ได้แก่ โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมวันทำการ ใช้ระบบ Back Office ดูแลโปรแกรมระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments