Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 2560 รวม 43 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://iqepi.com/41951/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักสำรวจดิน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย,เศรษฐกร,วิศวกร,วิศวกรโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานการเกษตร,นักวิชาการเกษตร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,เชียงใหม่,ตราด,นครราชสีมา,นครสวรรค์,น่าน,พิษณุโลก,สุราษฎร์ธานี,อุบลราชธานี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาที่ดินปทุมธานี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ

กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 43 อัตรา

*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.* !!

*วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา* !!

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่งที่ 1.1 ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.2 ตำแหน่งนักสำรวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.7 ตำแหน่งเศรษฐกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.8 ตำแหน่งวิศวกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.9 ตำแหน่งวิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ตำแหน่งที่ 2.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ตำแหน่งที่ 3.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ตำแหน่งที่ 4.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ตำแหน่งที่ 5.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ตำแหน่งที่ 6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ตำแหน่งที่ 7.1 ตำแหน่งนักสำรวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ตำแหน่งที่ 8.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.3 ตำแหน่งเศรษฐกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ตำแหน่งที่ 9.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 9.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ตำแหน่งที่ 10.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ตำแหน่งที่ 11.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

————————————–
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพัฒนาที่ดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments