Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://iqepi.com/41937/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์,นักวิเทศสัมพันธ์,พนักงานแปลภาษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษารายละเอียดและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน
2. ดำเนินการแปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษของหน่วยงาน
4. ทำหน้าที่เป็นล่าม/ผู้จดบันทึกการเจรจาในกรณีมีวิทยากรชาวต่างชาติ หรืออาคันตุกะมาเยือนหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานแปลภาษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. แปลข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ ตำราวิชาการทางด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
ที่เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การนำเสนอผู้บริหารและเพื่อการเผยแพร่
2. ร่างหนังสือโต้ตอบและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนต่างประเทศ
4. จัดทำรายงานการประชุม ในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนต่างประเทศหรือสรุปบันทึกการเจรจา ความร่วมมือกับลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนต่างประเทศ
5. ให้การรับรองต้อนรับลูกเสือ ยุวกาชาดที่มาเยือนจากต่างประเทศ
6. ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์
และนิเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน รวบรวมข้อมูลในการจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์
2. ประสานกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการเขียนบทความ แปลความเพื่อประกอบการจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์
3. รวบรวม เรียบเรียงเนื้อหาสาระ และวางแผนออกแบบรูปเล่มวารสารและสิ่งพิมพ์
4. ตรวจพิสูจน์อักษรในการจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์
5. ประสานการดำเนินงานด้านงบประมาณในการจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์
6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วารสารและสิ่งพิมพ์
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments