Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-16 ม.ค. 2561 รวม 50 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

ลิงค์: https://iqepi.com/41828/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ,โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ม.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์ก.พ.ร.กรุงเทพมหานคร

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ 17 มีนาคม 2561 (วันก่อนวันทดสอบขั้นตอนที่ 3) จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ 17 มีนาคม 2561 (วันก่อนวันทดสอบขั้นตอนที่ 3) จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 3.1 ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน
(1) วิชาความสามารถทางภาษาไทย (เน้นความสามารถทางด้านการสื่อสาร)
(2) วิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
(3) วิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP)
ผู้สมัครที่มีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไปสำหรับการสอบแบบ Internet –based Testing หรือผลสอบ IELTS ได้คะแนนตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือ CU-TEP ได้คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป โดยผลสอบดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP ถึงวันที่
12 มกราคม 2561 (วันที่ปิดรับสมัคร) จึงจะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานในแต่ละวิชา ทั้ง 3 วิชา จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 2
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์
(1) การทดสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ความคิดเชิงเหตุผลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ในประเด็นร่วมสมัยของไทย ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหาร และการต่างประเทศ
(2) การทดสอบสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ และความสนใจในการรับราชการ
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้งการทดสอบข้อเขียนฯ และการทดสอบสภาวะจิตใจฯ
ตามขั้นตอนที่ 2 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 3
3.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์อารมณ์
(1) การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Centers
(2) การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้งการประเมินพฤติกรรมฯ และการประเมินบุคลิกภาพฯ ตามขั้นตอนที่ 3 จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ.ร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments