Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 พ.ย. -12 ม.ค. 2561 รวม 50 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ลิงค์: https://iqepi.com/41820/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่12
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 0-21,000
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ย. – 12 ม.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครสอบ

งานราชการ ก.พ.ร.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 เพื่อพัฒนาในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติอย่างสมดุล ซึ่งใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือน

สมาชิกที่สนใจสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 – 12 มกราคม 2561

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

งานราชการ
ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ จำนวน 50 ตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะ :
เป็นบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
– มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
– หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
เป็นบุคคลทำงานในบริษัทเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
– มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
– หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
– มีประสบการณ์การทำงานจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ
เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
– มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
– หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
– เป็นข้าราชการต้องได้รับคำยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยต้องได้รับคำยินยอมในหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
– ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของรัฐบาลในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ ก.พ. กำหนดมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยดว่า 2 ปี
เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
– มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
– หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
– ทำงานเป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ
การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งราชการที่เปิดสอบ สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 – 12 มกราคม 2561 โดยมีวิธีการสมัคร 3 ช่องทางดังนี้
1. สมัครที่สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://opdc.thaijobjob.com โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าใช้จ่าย ที่บัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือกของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” เลขที่บัญชี 955 6 00194 8 บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยโอนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ไม่รับการโอนเงินผ่านทางระบบอื่น) และจ่าหน้าซองส่งถึง โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 Zone W1 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://opdc.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นใหม่ รุ่นที่ 12”

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) :ตนเอง,อินเตอร์เน็ต,ไปรษณีย์
สอบวันที่: 27 ม.ค. 2561
ประกาศผลสอบ: 12 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments