มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 พ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม

ลิงค์: https://iqepi.com/41752/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,อาจารย์,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครพนม ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยนครพนมนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2. มีความรู้ความสามารถด้านงานการเงินและบัญชี
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
4.. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง กระตือรือล้น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบ
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
7. เคยมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แสดงหลักฐาน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถด้านงานธุรการ/งานสารบรรณ
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง
อดทน และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบ
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
7. มีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการหรือทะเบียนและประมวลผลใน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
2. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน รวมทั้งสามารถทุ่มเท และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานได้
4. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านการสอนในระดับอาชีวศึกษา อย่างน้อย 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ด้านคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถในการดูแลระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดูแลระบบฐานข้อมูลซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยนครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments