Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ย. -17 พ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

ลิงค์: https://iqepi.com/41736/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวัดระดับน้ำ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ย. – 17 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำปราจีนบุรี

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงาน ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วย
จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์
(2) ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
(3) ศึกษาวิเคราะห์ แผนงานการติดตามและประเมินผล การจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่งลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ตรวจทานหนังสือ
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
(3) จัดทำทะเบียนและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างเทคนิคของหน่วยงาน โดยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการสื่อสาร
(2) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวัดระดับน้ำ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) วัดปริมาณน้ำท่า น้ำฝน ความเร็ว และจัดเก็บตัวเลขตามสถานีสำรวจอุทกวิทยาต่างๆ
(2) รวบรวม ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
(3) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพยากรน้ำ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments