Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

ผลสอบท้องถิ่นสรุปผลสอบท้องถิ่นแต่ละตำแหน่ง/ภาค/เขตทั่วประเทศ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ผลสอบท้องถิ่น

ผลสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/41729/ หรือ
เรื่อง: สรุปผลสอบท้องถิ่นแต่ละตำแหน่ง/ภาค/เขตทั่วประเทศ

ฝากประชาสัมพันธ์


ผลสอบท้องถิ่น สรุปผลสอบท้องถิ่น แต่ละตำแหน่ง /ภาค/เขต ทั่วประเทศ

ที่ https://z.iqepi.com จะดูง่ายกว่า คลิกที่นี่ (อยู่กลางๆ หน้า)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่ง เหนือ
เขต 1
เหนือ
เขต 2
กลาง
เขต 1
กลาง
เขต 2
กลาง
เขต 3
อีสาน
เขต 1
อีสาน
เขต 2
อีสาน
เขต 3
ใต้
เขต 1
ใต้
เขต 2
รวม
เจ้าพนักงานธุรการ อัตราว่าง 41 149 189 402 255 99 76 97 205 212 1,725
สอบผ่าน 254 262 83 345 133 148 175 136 244 320 2,100
ขาด/เกิน 213 113 -106 -57 -122 49 99 39 39 108 375
เจ้าพนักงานทะเบียน อัตราว่าง 4 4 22 14 13 7 2 4 7 7 84
สอบผ่าน 3 6 11 9 7 9 4 2 5 3 59
ขาด/เกิน -1 2 -11 -5 -6 2 2 -2 -2 -4 -25
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราว่าง 74 156 167 251 165 94 102 97 167 153 1,426
สอบผ่าน 38 34 9 20 14 12 27 12 26 19 211
ขาด/เกิน -36 -122 -158 -231 -151 -82 -75 -85 -141 -134 -1,215
เจ้าพนักงานการคลัง อัตราว่าง 2 4 20 15 7 3 1 3 9 5 69
สอบผ่าน 1 1
ขาด/เกิน -2 -4 -20 -14 -7 -3 -1 -3 -9 -5 -68
เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราว่าง 95 252 224 284 172 156 162 156 208 231 1,940
สอบผ่าน 59 52 15 21 11 31 26 33 44 47 339
ขาด/เกิน -36 -200 -209 -263 -161 -125 -136 -123 -164 -184 -1,601
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัตราว่าง 39 146 182 214 142 93 79 103 198 175 1,371
สอบผ่าน 21 28 6 16 10 11 16 19 28 20 175
ขาด/เกิน -18 -118 -176 -198 -132 -82 -63 -84 -170 -155 -1,196
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ อัตราว่าง 2 6 9 10 6 2 5 8 8 56
สอบผ่าน 4 7 6 7 4 5 6 13 6 58
ขาด/เกิน 2 1 -3 -3 -2 3 1 5 -2 2
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว อัตราว่าง 1 6 1 4 1 8 10 4 35
สอบผ่าน 1 1
ขาด/เกิน -1 -6 -1 -4 -1 -7 -10 -4 -34
เจ้าพนักงานการเกษตร อัตราว่าง 1 1 5 6 3 2 1 19
สอบผ่าน 0
ขาด/เกิน -1 -1 -5 -6 -3 -2 -1 -19
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ อัตราว่าง 2 3 4 10 4 1 1 3 8 36
สอบผ่าน 1 1
ขาด/เกิน -2 -3 -4 -10 -3 -1 -1 -3 -8 -35
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อัตราว่าง 34 58 42 103 74 42 22 20 57 63 515
สอบผ่าน 4 4 1 3 1 7 3 1 5 8 37
ขาด/เกิน -30 -54 -41 -100 -73 -35 -19 -19 -52 -55 -478
พยาบาลเทคนิค อัตราว่าง 1 1 2 1 1 1 2 9
สอบผ่าน 0
ขาด/เกิน -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -9
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล อัตราว่าง 5 3 4 16 18 5 5 3 5 4 68
สอบผ่าน 1 1
ขาด/เกิน -5 -3 -4 -16 -18 -5 -5 -3 -4 -4 -67
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข อัตราว่าง 4 4 8 6 6 4 2 2 36
สอบผ่าน 5 1 2 1 2 4 15
ขาด/เกิน 1 -3 -6 -6 -5 -4 2 -21
สัตวแพทย์ อัตราว่าง 4 4 7 3 1 4 3 2 28
สอบผ่าน 1 2 1 1 5
ขาด/เกิน -4 -4 -7 -3 -2 -2 -1 -23
นายช่างโยธา อัตราว่าง 176 293 246 365 236 191 172 164 263 262 2,368
สอบผ่าน 13 10 3 6 6 6 16 9 11 5 85
ขาด/เกิน -163 -283 -243 -359 -230 -185 -156 -155 -252 -257 -2,283
นายช่างเขียนแบบ อัตราว่าง 13 28 19 53 31 17 10 10 39 31 251
สอบผ่าน 8 2 1 6 1 1 1 2 2 2 26
ขาด/เกิน -5 -26 -18 -47 -30 -16 -9 -8 -37 -29 -225
นายช่างสำรวจ อัตราว่าง 12 37 4 40 30 13 13 7 23 16 195
สอบผ่าน 1 1 2
ขาด/เกิน -12 -37 -4 -40 -30 -12 -13 -7 -23 -15 -193
นายช่างผังเมือง อัตราว่าง 3 5 3 12 9 1 3 4 2 42
สอบผ่าน 2 2
ขาด/เกิน -1 -5 -3 -12 -9 -1 -3 -4 -2 -40
นายช่างเครื่องกล อัตราว่าง 3 13 11 22 12 4 8 5 15 14 107
สอบผ่าน 1 1
ขาด/เกิน -3 -13 -11 -22 -12 -4 -8 -5 -15 -13 -106
นายช่างไฟฟ้า อัตราว่าง 6 28 29 50 25 26 20 18 58 30 290
สอบผ่าน 13 17 7 11 7 13 18 19 17 10 132
ขาด/เกิน 7 -11 -22 -39 -18 -13 -2 1 -41 -20 -158
เจ้าพนักงานประปา อัตราว่าง 16 11 9 24 17 32 8 54 18 189
สอบผ่าน 4 4
ขาด/เกิน -16 -11 -9 -24 -17 -28 -8 -54 -18 -185
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อัตราว่าง 7 9 8 20 7 15 2 12 12 11 103
สอบผ่าน 47 29 8 27 10 46 12 35 23 32 269
ขาด/เกิน 40 20 7 3 31 10 23 11 21 166
เจ้าพนักงานห้องสมุด อัตราว่าง 1 2 5 3 1 1 13
สอบผ่าน 2 2
ขาด/เกิน -1 -2 -3 -3 -1 -1 -11
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน อัตราว่าง 1 3 3 5 1 1 2 2 18
สอบผ่าน 2 1 1 1 5
ขาด/เกิน -1 -3 -1 -4 -1 1 -2 -2 -13
เจ้าพนักงานเทศกิจ อัตราว่าง 2 1 6 18 5 2 1 10 5 50
สอบผ่าน 4 1 1 5 2 4 1 18
ขาด/เกิน 2 -5 -13 -3 -2 -1 -6 -4 -32
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราว่าง 35 99 97 148 85 54 53 39 110 84 804
สอบผ่าน 53 44 17 31 10 26 47 16 22 22 288
ขาด/เกิน 18 -55 -80 -117 -75 -28 -6 -23 -88 -62 -516
นักจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง 5 14 20 24 25 12 12 9 12 6 139
สอบผ่าน 242 181 150 149 165 160 162 85 160 87 1,541
ขาด/เกิน 237 167 130 125 140 148 150 76 148 81 1,402
นักทรัพยากรบุคคล อัตราว่าง 14 68 78 128 72 33 28 45 71 78 615
สอบผ่าน 395 692 577 1,029 504 443 332 424 677 717 5,790
ขาด/เกิน 381 624 499 901 432 410 304 379 606 639 5,175
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง 22 73 97 138 79 38 35 39 64 69 654
สอบผ่าน 488 551 460 825 334 329 332 233 452 498 4,502
ขาด/เกิน 466 478 363 687 255 291 297 194 388 429 3,848
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร อัตราว่าง 1 2 6 8 6 3 1 5 6 7 45
สอบผ่าน 21 13 31 23 19 10 7 20 22 27 193
ขาด/เกิน 20 11 25 15 13 7 6 15 16 20 148
นิติกร อัตราว่าง 29 71 90 131 97 56 49 57 66 69 715
สอบผ่าน 336 425 349 527 304 335 303 259 371 336 3,545
ขาด/เกิน 307 354 259 396 207 279 254 202 305 267 2,830
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 3 8 15 29 14 4 1 12 5 91
สอบผ่าน 11 10 9 9 8 10 1 14 8 80
ขาด/เกิน 8 2 -6 -20 -6 6 2 3 -11
นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 31 60 70 88 58 47 57 51 31 44 537
สอบผ่าน 96 71 47 69 44 51 71 66 64 62 641
ขาด/เกิน 65 11 -23 -19 -14 4 14 15 33 18 104
นักวิชาการคลัง อัตราว่าง 8 14 23 26 12 7 6 12 7 7 122
สอบผ่าน 23 12 13 15 5 9 4 6 9 12 108
ขาด/เกิน 15 -2 -10 -11 -7 2 -2 -6 2 5 -14
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อัตราว่าง 9 21 18 30 19 15 23 13 32 12 192
สอบผ่าน 18 17 10 17 10 14 27 8 35 14 170
ขาด/เกิน 9 -4 -8 -13 -9 -1 4 -5 3 2 -22
นักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง 28 30 18 39 19 32 22 22 51 22 283
สอบผ่าน 91 51 12 42 21 46 48 27 72 40 450
ขาด/เกิน 63 21 -6 3 2 14 26 5 21 18 167
นักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราว่าง 46 41 50 75 73 81 28 31 24 26 475
สอบผ่าน 24 14 9 13 19 30 2 10 2 5 128
ขาด/เกิน -22 -27 -41 -62 -54 -51 -26 -21 -22 -21 -347
นักประชาสัมพันธ์ อัตราว่าง 5 8 6 34 13 3 1 1 9 10 90
สอบผ่าน 39 22 24 67 29 13 6 7 20 26 253
ขาด/เกิน 34 14 18 33 16 10 5 6 11 16 163
นักพัฒนาการท่องเที่ยว อัตราว่าง 2 3 3 8 4 1 9 5 35
สอบผ่าน 88 43 29 73 56 24 139 72 524
ขาด/เกิน 86 40 26 65 52 23 130 67 489
นักวิชาการเกษตร อัตราว่าง 17 34 5 23 4 68 34 34 9 4 232
สอบผ่าน 1 1
ขาด/เกิน -17 -34 -5 -23 -4 -67 -34 -34 -9 -4 -231
นักวิชาการสาธารณสุข อัตราว่าง 16 22 22 58 30 43 15 24 31 16 277
สอบผ่าน 40 39 20 54 31 75 36 31 36 23 385
ขาด/เกิน 24 17 -2 -4 1 32 21 7 5 7 108
พยาบาลวิชาชีพ อัตราว่าง 1 4 26 35 9 7 1 27 13 123
สอบผ่าน 9 13 12 23 6 15 2 22 18 120
ขาด/เกิน 8 9 -14 -12 -3 8 1 -5 5 -3
นักวิชาการสุขาภิบาล อัตราว่าง 9 11 51 90 27 19 5 12 26 18 268
สอบผ่าน 5 4 24 36 11 16 8 7 21 5 137
ขาด/เกิน -4 -7 -27 -54 -16 -3 3 -5 -5 -13 -131
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อัตราว่าง 2 3 9 11 5 2 3 2 6 5 48
สอบผ่าน 4 3 17 6 13 1 3 2 10 7 66
ขาด/เกิน 2 8 -5 8 -1 4 2 18
นายสัตวแพทย์ อัตราว่าง 1 4 1 2 1 9
สอบผ่าน 3 17 9 5 3 37
ขาด/เกิน 2 13 8 3 2 28
วิศวกรรมโยธา อัตราว่าง 26 35 49 103 59 22 8 22 62 39 425
สอบผ่าน 9 2 4 3 6 2 1 6 33
ขาด/เกิน -17 -33 -49 -99 -56 -16 -6 -21 -56 -39 -392
สถาปนิก อัตราว่าง 2 9 12 25 16 3 2 5 13 13 100
สอบผ่าน 6 6 8 9 6 4 4 5 9 11 68
ขาด/เกิน 4 -3 -4 -16 -10 1 2 -4 -2 -32
นักผังเมือง อัตราว่าง 1 4 1 8 4 3 3 3 6 33
สอบผ่าน 1 3 6 4 7 13 5 6 4 49
ขาด/เกิน -1 5 -4 3 10 2 3 -2 16
วิศวกรรมเครื่องกล อัตราว่าง 1 3 6 3 5 2 2 5 2 29
สอบผ่าน 1 1 2
ขาด/เกิน -1 -3 -6 -3 -5 -2 -1 -5 -1 -27
วิศวกรรมไฟฟ้า อัตราว่าง 1 1 4 2 1 2 1 12
สอบผ่าน 3 1 5 1 1 2 3 16
ขาด/เกิน 2 1 -1 2 4
วิศวกรรมสุขาภิบาล อัตราว่าง 2 2 8 6 3 1 7 3 32
สอบผ่าน 2 1 7 4 5 2 21
ขาด/เกิน -1 -1 -6 -3 3 -2 -1 -11
นักพัฒนาชุมชน อัตราว่าง 9 50 86 84 58 28 22 36 56 49 478
สอบผ่าน 338 567 589 541 382 374 359 402 538 490 4,580
ขาด/เกิน 329 517 503 457 324 346 337 366 482 441 4,102
นักสังคมสงเคราะห์ อัตราว่าง 1 7 10 28 11 1 1 15 7 81
สอบผ่าน 11 15 26 36 26 4 2 22 16 158
ขาด/เกิน 10 8 16 8 15 3 1 7 9 77
นักวิชาการศึกษา อัตราว่าง 77 141 148 243 145 135 98 115 155 160 1,417
สอบผ่าน 249 221 98 194 112 340 260 205 131 186 1,996
ขาด/เกิน 172 80 -50 -49 -33 205 162 90 -24 26 579
บรรณารักษ์ อัตราว่าง 1 2 2 12 2 2 7 2 30
สอบผ่าน 7 6 5 39 7 7 16 2 89
ขาด/เกิน 6 4 3 27 5 5 9 59
นักสันทนาการ อัตราว่าง 7 10 19 35 21 4 4 5 24 19 148
สอบผ่าน 16 9 16 27 12 9 2 3 5 10 109
ขาด/เกิน 9 -1 -3 -8 -9 5 -2 -2 -19 -9 -39
นักจัดการงานเทศกิจ อัตราว่าง 1 4 10 9 1 1 3 4 33
สอบผ่าน 1 2 15 4 1 2 2 1 28
ขาด/เกิน -2 5 -5 1 -1 -3 -5
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราว่าง 1 4 2 8 3 3 5 1 2 4 33
สอบผ่าน 55 31 15 37 16 34 68 15 23 45 339
ขาด/เกิน 54 27 13 29 13 31 63 14 21 41 306
ครูผู้ดูแลเด็ก อัตราว่าง 12 10 9 11 10 5 1 2 5 5 70
สอบผ่าน 15 9 4 5 8 20 11 6 6 3 87
ขาด/เกิน 3 -1 -5 -6 -2 15 10 4 1 -2 17
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ) อัตราว่าง 12 16 40 49 34 10 12 5 37 40 255
สอบผ่าน 88 55 96 98 53 101 79 47 55 66 738
ขาด/เกิน 76 39 56 49 19 91 67 42 18 26 483
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) อัตราว่าง 10 26 41 56 52 4 12 5 49 35 290
สอบผ่าน 1 2 6 2 3 2 4 3 3 26
ขาด/เกิน -9 -24 -35 -54 -49 -2 -8 -2 -49 -32 -264
ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์) อัตราว่าง 5 7 32 26 24 4 3 4 21 21 147
สอบผ่าน 25 19 82 61 21 29 14 23 55 24 353
ขาด/เกิน 20 12 50 35 -3 25 11 19 34 3 206
ครูผู้ช่วย (เคมี) อัตราว่าง 2 4 4 8 3 3 1 4 2 31
สอบผ่าน 6 10 8 17 3 9 2 10 4 69
ขาด/เกิน 4 6 4 9 6 1 6 2 38
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์) อัตราว่าง 2 5 5 4 3 1 3 3 3 29
สอบผ่าน 1 1 1 1 4
ขาด/เกิน -2 -4 -5 -3 -3 -1 -2 -2 -3 -25
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) อัตราว่าง 4 10 24 29 21 4 5 1 23 18 139
สอบผ่าน 11 13 20 25 12 13 11 6 17 3 131
ขาด/เกิน 7 3 -4 -4 -9 9 6 5 -6 -15 -8
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา) อัตราว่าง 4 2 16 12 9 1 3 4 13 9 73
สอบผ่าน 2 1 16 9 6 6 5 11 5 2 63
ขาด/เกิน -2 -1 -3 -3 5 2 7 -8 -7 -10
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ) อัตราว่าง 5 6 6 11 1 2 9 12 52
สอบผ่าน 7 4 7 11 5 4 3 41
ขาด/เกิน 2 -2 1 4 -2 -5 -9 -11
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์) อัตราว่าง 1 4 6 6 8 1 3 8 8 45
สอบผ่าน 2 2 1 1 6
ขาด/เกิน 1 -4 -4 -5 -8 -3 -8 -8 -39
ครูผู้ช่วย (ดนตรี) อัตราว่าง 3 5 5 4 3 1 7 4 32
สอบผ่าน 1 3 1 1 6
ขาด/เกิน -2 -2 -5 -4 -2 -7 -4 -26
ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์) อัตราว่าง 1 5 13 10 6 2 1 1 7 9 55
สอบผ่าน 11 20 62 53 11 42 24 21 14 20 278
ขาด/เกิน 10 15 49 43 5 40 23 20 7 11 223
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย) อัตราว่าง 26 11 29 32 14 7 3 13 47 40 222
สอบผ่าน 6 2 7 12 2 2 4 10 8 3 56
ขาด/เกิน -20 -9 -22 -20 -12 -5 1 -3 -39 -37 -166
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา) อัตราว่าง 3 5 1 6 13 1 7 8 44
สอบผ่าน 10 2 7 14 14 1 5 53
ขาด/เกิน 7 -3 6 8 1 -1 -6 -3 9
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน) อัตราว่าง 2 2 1 9 2 7 10 33
สอบผ่าน 2 1 1 1 6 11
ขาด/เกิน -1 -1 -8 -1 -7 -4 -22
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย) อัตราว่าง 10 26 27 40 46 9 13 6 35 32 244
สอบผ่าน 14 25 24 24 32 27 27 14 29 14 230
ขาด/เกิน 4 -1 -3 -16 -14 18 14 8 -6 -18 -14
ครูผู้ช่วย (เกษตร) อัตราว่าง 1 3 1 3 4 1 3 16
สอบผ่าน 3 2 4 2 11
ขาด/เกิน 2 -3 -1 -1 1 -3 -5
ครูผู้ช่วย (คหกรรม) อัตราว่าง 3 4 4 3 1 4 7 26
สอบผ่าน 9 3 2 2 1 1 18
ขาด/เกิน -3 5 -1 -1 1 -3 -6 -8
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา) อัตราว่าง 3 1 4 3 1 2 4 2 20
สอบผ่าน 29 6 26 26 3 19 17 4 130
ขาด/เกิน 26 5 22 23 2 17 13 2 110
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล) อัตราว่าง 9 7 9 1 1 9 36
สอบผ่าน 3 3 3 2 1 2 14
ขาด/เกิน -6 -4 -6 1 -7 -22
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย) อัตราว่าง 1 6 7 3 2 19
สอบผ่าน 1 4 7 1 1 14
ขาด/เกิน -2 -2 -1 -5
ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา) อัตราว่าง 1 2 3 3 3 12
สอบผ่าน 2 5 14 4 2 27
ขาด/เกิน 1 3 11 1 -1 15
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์) อัตราว่าง 1 4 3 1 2 3 3 17
สอบผ่าน 0
ขาด/เกิน -1 -4 -3 -1 -2 -3 -3 -17
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล) อัตราว่าง 3 1 3 7
สอบผ่าน 1 1 2
ขาด/เกิน -2 -1 -2 -5
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว) อัตราว่าง 1 1
สอบผ่าน 4 4
ขาด/เกิน 3 3
รวมอัตราว่าง 1,042 2,235 2,556 3,965 2,529 1,578 1,328 1,342 2,633 2,355 21,563
รวมสอบผ่าาน 3,383 3,697 3,128 4,794 2,576 2,948 2,630 2,249 3,572 3,396 32,373

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments