Categories
รายงานพิเศษ สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติแล้ว!!นายสิบตำรวจ5,000อัตรา,รับทั้งชาย-หญิง

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/41699/ หรือ
เรื่อง: อนุมัติแล้ว!!นายสิบตำรวจ5,000อัตรา,รับทั้งชาย-หญิง

ฝากประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ 2561 รวม 5,000 อัตรา

จากบันทึกข้อความ เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วย ตร. มีบันทึกสั่งการลง 25 ต.ค. 2560 ท้ายหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/8587 ลง 17 ต.ค. 2560 อนุมัติให้เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 จำนวน 5,000 อัตรา

อต. ขอเรียนว่า ตร. ได้มอบหมายให้ ทพ. รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งการกำหนดวันบรรจุและแต่งตั้ง การกำหนดวันเลือกตำแนห่งเพื่อแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่สายปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

รับทั้ง ชาย- หญิง อายุ 18-27 ปี

ตารางการจัดสรรตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลำดับ หน่วยงาน การจัดสรรตำแหน่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 ตำรวจนครบาล (บช.น.) 1,000
2 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) 400
3 ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) 250
4 ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) 400
5 ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) 350
6 ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) 250
7 ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) 350
8 ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) 200
9 ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) 200
10 ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) 500
11 ตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 800
12 ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) 30
13 ตำรวจสันติบาล (บช.ส.) 95
14 กองบัญชาการศึกษา(บช.ศ.) 10
15 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) 5
16 ตำรวจคอมมานโด กองปราบปราม (กก.ปพ.บก.ป.บช.ก.) 150
17 กองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สพ.) 10
รวมทั้งสิ้น 5,000

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments